wij helpen mensen die mensen helpen
HELDERE BLIK OP
OPLOSSINGEN VOOR
ZORGORGANISATIES
wij helpen mensen die mensen helpen
HELDERE BLIK OP
OPLOSSINGEN VOOR
ZORGORGANISATIES

ONZE WERKGEBIEDEN

Wat kunnen we voor uw organisatie betekenen?

Inocare neemt u het werk uit handen op vijf belangrijke ondersteunende terreinen in uw organisatie

ICT

Ook in de zorg groeit het belang van ICT. Dat maakt de dienstverlening steeds complexer. U moet bijblijven bij de laatste ontwikkelingen: nieuwe applicaties in gebruik nemen, de dienstverlening digitaliseren, de eisen op het gebied van veiligheid en connectiviteit verhogen. Eén voor één aspecten die vragen om specifieke expertise. Die heeft InoCare in huis. We onderhouden de contacten met IT-leveranciers, maken duidelijke afspraken over dienstverlening en monitoren de performance. We beantwoorden à la minute alledaagse vragen, maar staan ook klaar voor een geruisloze migratie of implementatie van bijvoorbeeld een EPD.

Juridische zaken en privacy

Als zorgorganisatie komt u regelmatig voor juridische vraagstukken te staan. En niet altijd heeft u de expertise van wet- en regelgeving zelf in huis. Zeker als het gaat om meer gedetailleerde vragen, zoals het opstellen en controleren van contracten, ingewikkelde arbeids- rechtelijke vragen of privacymaatregelen. Ook op het gebied van privacy wilt u geen onnodige risico’s lopen.

Bij InoCare weten we wat er speelt op dit gebied in de zorg. Onze juridische ervaring is groot genoeg om op veel voorkomende vragen al een antwoord pasklaar te hebben. Daarnaast heeft uw vaste contactpersoon altijd de backup van juridische adviseurs die dieper in de materie kunnen duiken.

Huisvesting en facilitaire zaken

De eisen die u stelde bij de ingebruikname van uw vastgoed zijn ongetwijfeld anders dan die van vandaag. Faciliteert uw huidige gebouw uw primaire proces nog altijd naar tevredenheid? Is uw vastgoed voorbereid op de doorgaande technologisch-medische innovaties? Of is het raadzaam om uw huisvestingsbeleid eens onder de loep te laten nemen?

InoCare heeft de knowhow in huis om een inventarisatie van uw vastgoed te maken en uw vastgoedexploitatie grondig te beoordelen. En, indien nodig, voorstellen voor optimalisatie te doen. Ook als de uitkomst verbouwen, nieuwbouw of zelfs verhuizen is. Of als de afweging tussen huur of koop van een gebouw aan de orde is. Onze bouwkundige expertise is specifiek gerichtop de zorg, zodat u van een betrouwbaar advies op aan kunt. Ook kunnen we u adviseren op facilitair terrein: bijvoorbeeld bij de investering in ICT-middelen of medische installaties. Als facilitair manager op afstand nemen we ook de regie over de processen in gebouwen, van schoonmaak en beveiliging tot catering en hospitality.

(Zorg)administratie

De administratie lijkt zo’n domein dat u graag in eigen handen houdt. Tot het moment komt dat de hoeveelheid werk uw medewerkers boven het hoofd groeit. Administratieve werkzaamheden vragen niet alleen meer tijd maar ook steeds meer kennis. Hoogwaardige kennis.

Die werkzaamheden bij InoCare neerleggen vergroot de efficiency, verhoogt de continuïteit van de dienstverlening en beperkt de kosten. Voor alle administratieve taken hebben we de juiste professionals in huis: de zorgadministratie, de financiële administratie, de HR- en de salarisadministratie. Meer grip op een belangrijk ondersteunend proces, meer inzicht in waar uw organisatie eigenlijk staat.

Strategische consultancy

Het zijn grote issues die de toekomst van de zorg bepalen. Blijft zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand? Waar kan technologie en e-health ondersteunen? Hoe om te gaan met schaars personeel? Het antwoord ligt in een afweging van een groot aantal factoren. Bij een zorgorganisatie in transformatie liggen er niet alleen problemen maar ook kansen, kansen door radicaal te innoveren.

Bij InoCare zijn we ook als consultant op onze plek. Om samen met uw raad van bestuur de strategische route voor de komende jaren te bepalen. In goed overleg met uw beleidsbeslissers denken we mee over nieuwe bekostigingsmodellen, andere contractvormen zoals pay per performance, holistische zorg of strategische alllianties met de farmaceutische industrie. Met diezelfde kennis en slagvaardigheid staan we naast u in de dagelijkse onderhandelingen met zorgverzekeraars. Of fungeren we als extern adviseur als u voor een audit of certificering staat.

wij helpen mensen die mensen helpen
DE EFFICIENCY
VERGROTEN VAN
DIENSTVERLENING